Email: contact@luatnamduong.vn

Nghị định số 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistic.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistic (ban hành ngày 30/12/2017).

Nghị định này quy định cụ thể về: Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, ngoài đáp ứng các điều kiện tại khoản 1, 2 Điều 4 của Nghị định này, nhà đầu tư nước ngoài là thành viên WTO được cung cấp dịch vụ logistics phải đáp ứng điều kiện về tỷ lệ vốn góp và một số điều kiện sau:

– Dịch vụ vận tải biển: tổng số thuyền viên nước ngoài làm việc trên các tàu treo cờ quốc tịch Việt Nam không quá 1/3 định biên của tàu; thuyền trưởng hoặc thuyền phó thứ nhất phải là công dân Việt Nam.

– Dịch vụ vận tải đường bộ: 100% lái xe của doanh nghiệp phải là công dân Việt Nam.

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh với các dịch vụ xếp dỡ container, dịch vụ thông quan thuộc dịch vụ hỗ trợ vận tải biển.

Nghị định số 163/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/2/2018.

Nghị định này thay thế Nghị định 140/2007/NĐ-CP.