Email: contact@luatnamduong.vn

Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 -1/5/2022

Kính gửi:      – Quý khách hàng, Đối tác

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về chế độ nghỉ các ngày Lễ, Tết trong năm;

Công ty Luật Nam Dương xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, Đối tác Kế hoạch nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022 của như sau:

  • Thời gian nghỉ lễ: từ ngày 30/04/2022 đến hết ngày 03/05/2022.
  • Thời gian làm việc trở lại: ngày 04/05/2022.

Trân trọng!