Email: contact@luatnamduong.vn

Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2021

Kính chào Quý Khách hàng, đối tác Công ty Luật TNHH Nam Dương xin thông báo đến Quý khách hàng, đối tác Lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2021 như sau: Thời gian nghỉ lễ: 02/09 – 05/09/2021 (Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ bảy, Chủ nhật) Thời gian làm việc trở lại: 06/09/2021 (Thứ Hai) Kính...
Read More

Thông báo lịch nghỉ Lễ 30/04 và 1/5 (2021)

Công ty Luật Nam Dương xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng, đối tác lịch nghỉ Lễ 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 cụ thể như sau: Ngày nghỉ: Từ thứ 6 – ngày 30/4/2021 đến hết thứ 2 – ngày 3/5/2021 Ngày làm việc bình thường trở lại: Thứ 3 (4/5/2021)...
Read More

Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2020

Kính gửi: Quý khách hàng, đối tác, Công ty Luật Nam Dương xin thông báo đến Quý khách hàng, đối tác lịch nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05 như sau: – Thời gian nghỉ lễ: Từ 30/04/2020 đến hết ngày 03/05/2020 (Từ Thứ Năm đến hết Chủ Nhật). –...
Read More

Thông báo thay đổi trụ sở Công ty

Kính gửi: Quý khách hàng, đối tác, Công ty Luật Nam Dương xin gửi tới Quý khách hàng, đối tác lời chào trân trọng. Do nhu cầu mở rộng, phát triển hoạt động, Công ty Luật Nam Dương đã thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty. Do đó, chúng tôi xin trân trọng thông báo...
Read More

Quy định mới: Không cắt góc CMND còn rõ nét trong thời gian chờ cấp thẻ Căn cước công dân

Bộ Công an đã ban hành Thông tư 40/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BCA hướng dẫn Luật căn cước công dân. Theo đó, khi công dân làm thủ tục chuyển từ CMND 9 số và 12 số sang CCCD thì cán bộ tiếp nhận xử lý như sau: – Trường hợp CMND còn...
Read More

Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn các mẫu văn bản thực hiện các thủ tục về đầu tư ra nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài (“Thông tư 03”). Thông tư 03 có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2018 và thay thế Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015 của Bộ Kế...
Read More

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp theo Thông tư 111/2013/TT-BTC

Căn cứ: Thông tư 111/2013/TT-BTC Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất. a) Thu nhập tính thuế: thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp...
Read More

Cách tính thu nhập chịu thuế TNDN từ chuyển nhượng chứng khoán theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Căn cứ: Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Điều 15. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán 1. Phạm vi áp dụng: Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định....
Read More