Email: contact@luatnamduong.vn

Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Công ty luật Nam Dương cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Toà án các cấp và Trung tâm Trọng tài với phạm vi như sau:

  • Tư vấn cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấp, đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải (nếu có);
  • Hướng dẫn và tư vấn trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền;
  • Tiến hành điều tra thu thập chứng cứ, kiểm tra đánh giá chứng cứ;
  • Soạn thảo đơn từ và các giấy tờ liên quan;
  • Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng hoặc cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền của khách hàng tại các cấp tòa xét xử.