Email: contact@luatnamduong.vn

Luật sư Tranh tụng

Công ty Luật Nam Dương có đội ngũ luật sư am hiểu về pháp luật và có kinh nghiệm trong hoạt động tranh tụng tại Tòa án/trọng tài.

Chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ tranh tụng trong nhiều lĩnh vực gồm: kinh tế, dân sự, hình sự, hành chính, đất đai. Đặc biệt chúng tôi chuyên sâu về các lĩnh vực tranh tụng kinh tế liên quan đến, thương mại, đầu tư, doanh nghiệp.

 Phạm vi dịch vụ luật sư tranh tụng:

 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, thương mại, dân sự, thu hồi công nợ;
 • Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp;
 • Giải quyết tranh chấp dân sự (tranh chấp tài sản, đất đai, thừa kế, hợp đồng, bồi thường thiệt hại, hôn nhân gia đình).
 • Tham gia tố tụng tại tòa án các vụ việc khác.

Nội dung công việc:

 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ;
 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng soạn thảo các loại văn bản gửi tới các cơ quan có thẩm quyền;
 • Nghiên cứu hồ sơ, các quy định pháp luật liên quan đến vụ việc;
 • Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
 • Thu thập tài liệu chứng cứ thông qua việc tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan;
 • Gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan trọng tài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;
 • Tham gia tranh tụng tại toà án, cơ quan trọng tài.
 • Đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng.