Email: contact@luatnamduong.vn

Khách hàng

Với sự trú trọng vào việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho các Doanh nghiệp, chúng tôi đã và đang xây dựng được sự tin tưởng từ các khách hàng trong và ngoài nước. Chúng tôi xin giới thiệu một số khách hàng tiêu biểu để quý vị tham khảo:

 • VPBank
 • SHB Finance
 • Prudential Finance
 • Tan Long Group
 • PGBank
 • HUDNT
 • “K”Line Logistics
 • QMC Group
 • VIT Group
 • Panasonic R&D
 • Posco
 • Uma
 • Vina Dreamline
 • Marina Logistics
 • Ishop
 • Hai An Port
 • Thang Loi Security
 • Hong Ha
 • 2T JSC
 • Mariana Logistics.