Email: contact@luatnamduong.vn

Tư vấn Đầu tư

Tư vấn Đầu tư

Dịch vụ tư vấn thành lập Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, điều chỉnh dự án đầu tư.

Tư vấn Đầu tư nước ngoài là một trong số các dịch vụ pháp lý chính của Luật Nam Dương. Khách hàng của Luật Nam Dương bao gồm những Công ty nước ngoài, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các Công ty trong nước hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, bao gồm vận tải, truyền thông, công nghệ, bất động sản và xây dựng, giáo dục và đào tạo…

Các dịch vụ của Luật Nam Dương trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài rất đa dạng bao gồm:

 1. Hỗ trợ nghiên cứu thị trường, đánh giá lợi ích và rủi ro của doanh nghiệp dựa trên các chính sách đầu tư của Chính phủ;
 2. Xin cấp giấy phép đầu tư thành lập Doanh nghiệp tại Việt Nam;
 3. Xin cấp phép hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
 4. Tư vấn điều chỉnh nội dung dự án đầu tư, mở rộng phạm vi, quy mô đầu tư của dự án.

Luật Nam Dương tự hào với khả năng trợ giúp Khách hàng trong quá trình đàm phán, thực hiện thủ tục cấp phép và sau cấp phép liên quan đến việc thành lập và hoạt động các hiện diện thương mại tại Việt Nam.

 1. Hỗ trợ nhà đầu tư Singapore trong việc thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam với sự chấp thuận thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối các sản phẩm Công nghệ thông tin và các sản phẩm liên quan;
 2. Đại diện cho một công ty liên doanh giữa nhà đầu tư Hàn Quốc và nhà đầu tư Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh hàng hóa trên hệ thống truyền hình.
 3. Đại diện cho một công ty liên doanh Việt Nam – Nhật Bản thực hiện các thủ tục pháp lý để đạt được sự chấp thuận trong việc mở rộng phạm vi hoạt động vận tải, logistics tại Việt Nam.
 4. Đại diện cho nhà đầu tư Singapore thực hiện đăng ký dự án đầu tư thành lập công ty liên doanh trong lĩnh vực vận tải biển, logistics và dịch vụ liên quan
 5. Đại diện cho một nhà đầu tư Slovenia trong việc xin chấp thuận thành lập Chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục tại Hà Nội.
 6. Đại diện cho các nhà đầu tư Thái Lan, Malaysia và Việt Nam trong việc đăng ký dự án đầu tư thành lập công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực: Cho thuê hạ tầng trung tâm máy tính; Xây dựng hạ tầng và cung cấp dịch vụ trung tâm máy tính.
 7. Đại diện cho các nhà đầu tư Hàn Quốc trong việc đăng ký tăng quy mô tổng vốn đầu tư thêm trên 2 triệu USD, mở rộng phạm vi ngành nghề, trong đó có việc xin Giấy phép kinh doanh phân phối hàng hoá tại Việt Nam;
 8. Đại diện cho nhà đầu tư nước ngoài trong việc đăng ký mục tiêu quy mô sàn giao dịch điện tử, công bố thông tin website để thực hiện dịch vụ kinh doanh hàng hoá online qua hệ thống mạng.
 9. Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài trong việc nhận chuyển nhượng vốn trong liên doanh nhằm sở hữu 100% doanh nghiệp trong lĩnh vực đại lý vận tải biển quốc tế và các dịch vụ logistics liên quan.
 10. Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài trong việc điều chỉnh địa điểm dự án, đăng ký bổ sung nhà đầu tư nhằm gia tặng năng lực kinh doanh, thực hiện dự án đầu tư.

Trân trọng!