Email: contact@luatnamduong.vn

Giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp

Dịch vụ luật sư tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp kinh tế, tranh chấp nội bộ doanh nghiệp (NDLAW).

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp luôn có thể phát sinh các tranh chấp liên quan đến phần vốn góp, phân chia lợi nhuận, cơ cấu tổ chức và hoạt động điều hành..

Với một đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, am hiểu pháp luật, Luật Nam Dương sẵn sàng đại diện trong các tranh chấp nhằm bảo vệ tối đa các quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Một số tranh chấp thường gặp trong Doanh nghiệp:

 1. Tranh chấp trong quá trình góp vốn, định giá tài sản góp vốn;.
 2. Tranh chấp liên quan đến việc không góp vốn hoặc không góp đủ vốn theo cam kết.
 3. Tranh chấp về chuyển nhượng hoặc chào bán cổ phần giữa các cổ đông Công ty cổ phần; chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn.
 4. Tranh chấp về tư cách cổ đông công ty, tư cách thành viên.
 5. Tranh chấp về thủ tục, trình tự triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị với công ty cổ phần và Hội đồng thành viên với công ty trách nhiệm hữu hạn.
 6. Tranh chấp trong hoạt động điều hành và quản trị doanh nghiệp…

Phạm vi công việc Luật Nam Dương thực hiện:

 1. Tiếp nhận hồ sơ tài liệu và nghiên cứu vụ việc của khách hàng;
 2. Đối chiếu các quy định của pháp luật để có nội dung tham vấn và phương án thực hiện tốt nhất;
 3. Đại diện cho các bên trong quá trình giải quyết các tranh chấp có liên quan;
 4. Đại diện theo ủy quyền hoặc tham gia với vai trò luật sư tại cơ quan tòa án hoặc trọng tài.
 5. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình thi hành án.
 6. Các vấn đề khác theo thỏa thuận.