Email: contact@luatnamduong.vn

Giải quyết tranh chấp kinh tế, dân sự, nội bộ doanh nghiệp

Giải quyết tranh chấp kinh tế, dân sự, nội bộ doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp kinh tế, tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.

Công ty Luật Nam Dương có đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý nhiều kinh nghiệm tham gia giải quyết các tranh chấp kinh tế, dân sự nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Một số tranh chấp thường gặp trong Doanh nghiệp:

 1. Tranh chấp trong quá trình góp vốn, định giá tài sản góp vốn;.
 2. Tranh chấp liên quan đến việc không góp vốn hoặc không góp đủ vốn theo cam kết.
 3. Tranh chấp về chuyển nhượng hoặc chào bán cổ phần giữa các cổ đông Công ty cổ phần; chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn.
 4. Tranh chấp về tư cách cổ đông công ty, tư cách thành viên.
 5. Tranh chấp về thủ tục, trình tự triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên.
 6. Tranh chấp trong hoạt động điều hành và quản trị doanh nghiệp;
 7. Các tranh chấp phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa các tổ chức, cá nhân.

Phạm vi công việc Luật Nam Dương thực hiện:

 1. Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và nghiên cứu tìm ra các phương án tốt nhất để giải quyết vụ việc.
 2. Đại diện khách hàng trước các bên liên quan nhằm gặp gỡ, đàm phán, thương lượng/hòa giải để giải quyết vụ việcn;
 3. Tham gia tố tụng với vai trò đại diện theo ủy quyền hoặc luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại các cơ quan tố tụng.
 4. Tư vấn pháp luật, nhận ủy quyền hoặc hỗ trợ khách hàng trong quá trình thi hành phán quyết của tòa án/trọng tài.
 5. Các dịch vụ pháp lý khác theo thỏa thuận.