Email: contact@luatnamduong.vn

Thu hồi nợ

Download PDF

Thu hồi nợ

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp, thu hồi công nợ tồn đọng.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Nghiên cứu và rà soát hồ sơ, xác định cơ sở pháp lý cho hoạt động thu hồi nợ;
  • Tư vấn về thời hiệu khởi kiện thu hồi nợ;
  • Điều tra (trong trường hợp có thể) khả năng tài chính, tài sản của bên nợ để xác định khả năng thu hồi nợ;
  • Thay mặt khách hàng gặp gỡ, đàm phán với chủ nợ/bên nợ để xử lý khoản nợ;
  • Đề xuất các giải pháp thay thế, bổ sung để thu hồi, xử lý nợ, làm việc với cơ quan mua bán nợ;
  • Soạn thảo các thư yêu cầu, các thỏa thuận mới (giấy nhận nợ, kế hoạch trả nợ, các thỏa thuận dùng tài sản để bảo đảm cho việc trả nợ) theo yêu cầu của khách hàng;
  • Thay mặt và/hoặc cùng với khách hàng tiến hành các thủ tục khởi kiện tại tòa án/trọng tài để thu hồi nợ;
  • Thay mặt và/hoặc cùng với khách hàng tiến hành các thủ tục yêu cầu thi hành bản án/quyết định của tòa án/trọng tài tại các cơ quan thi hành án.