Email: contact@luatnamduong.vn

Giải quyết tranh chấp Tín dụng

Download PDF

Giải quyết tranh chấp Tín dụng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý cho các Ngân hàng, Công ty tài chính (“Tổ chức tài chính“) để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng tín dụng ký giữa Tổ chức tài chính và khách hàng vay.

Phạm vi dịch vụ pháp lý trên thực hiện theo quy định của Luật luật sư, Bộ luật Dân sự, Bộ Luật tố tụng dân sự và các quy định của pháp luật.

Phạm vi dịch vụ bao gồm: Tư vấn pháp lý về hồ sơ, đại diện làm việc, đàm phán, thương lượng và tham gia quá trình tố tụng tại Toà án/Trọng tài để giải quyết tranh chấp.

Phạm vi dịch vụ gồm:

  1. Nghiên cứu, rà soát hồ sơ, xác định cơ sở pháp lý của vụ việc;
  2. Tư vấn các quy định pháp luật có liên quan đến trách nhiệm pháp lý, các nghĩa vụ tài chính của bên vay đối với Tổ chức tài chính.
  3. Xác minh khả năng thanh toán của bên vay;
  4. Thay mặt Tổ chức tài chính gặp gỡ, đàm phán với bên vay để yêu cầu thực hiện đúng Hợp đồng tín dụng và các nghĩa vụ có liên quan với Tổ chức tài chính;
  5. Soạn thảo các thư yêu cầu, các thỏa thuận mới (giấy cam kết/đề nghị, kế hoạch thanh toán, các thỏa thuận dùng tài sản để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ) theo yêu cầu của Tổ chức tài chính;
  6. Thay mặt và/hoặc cùng với Tổ chức tài chính tiến hành các thủ tục khởi kiện tại tòa án/trọng tài;
  7. Thay mặt và/hoặc cùng với Tổ chức tài chính tiến hành các thủ tục yêu cầu thi hành bản án/quyết định của tòa án/trọng tài tại các cơ quan thi hành án.

Trong mọi trường hợp, hồ sơ của Tổ chức tài chính sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng, đầy đủ nhằm tìm kiếm, đưa ra các giải pháp tốt nhất.