Email: contact@luatnamduong.vn

Sở hữu trí tuệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý về sở hữu trí tuệ nhằm giúp doanh nghiệp bảo vệ được tài sản sở hữu trí tuệ của mình.

Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn, tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và bản quyền tác giả;
  • Tư vấn gia hạn, sửa đổi, chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
  • Tư vấn hợp đồng li-xăng, chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp.
  • Xác minh, đại diện khách hàng giải quyết các tranh chấp, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (đại diện pháp lý trước bên vi phạm, cơ quan có thẩm quyền giải quyết vi phạm).
  • Đại diện Khách hàng trong các buổi làm việc, thương lượng, hòa giải và/hoặc tranh tụng tại Tòa án và Trọng tài.