Email: contact@luatnamduong.vn

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Nhãn hiệu  là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.

Theo đó, một nhãn hiệu sẽ được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện:

 • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
 • Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của Luật Nam Dương với các nội dung như sau:

 • Tra cứu, cung cấp thông tin để đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu;
 • Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu;
 • Đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu;
 • Đại diện trong việc nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, ghi nhận sửa đổi, gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;
 • Thực thi các quyền nhãn hiệu đang được bảo hộ: điều tra, giám sát, thương lượng, hòa giải, khởi kiện ra tòa hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác xử lý xâm phạm ở Việt Nam và nước ngoài;
 • Đàm phán, soạn thảo, thẩm định, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu ở Việt Nam và ở nước ngoài;
 • Xử lý vi phạm nhãn hiệu
 • Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Khiếu nại các vấn đề liên quan đến xác lập, bảo vệ quyền nhãn hiệu
 • Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.