Email: contact@luatnamduong.vn

Tư vấn Doanh nghiệp

Phạm vi dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của Công ty Luật Nam Dương:

1. Tư vấn thành lập, quản trị điều hành Doanh nghiệp

  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
  • Tư vấn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như: Thay đổi tên công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật…;
  • Tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp: Chia, tách, hợp nhất, sáp nhận, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Tư vấn, soạn thảo Quy chế nội bộ doanh nghiệp;
  • Tư vấn xây dựng Điều lệ hoạt động của Doanh nghiệp và quy trình quản trị, điều hành Công ty.

2. Tư vấn Giải thể Doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động Chi nhánh, VP đại diện, địa điểm kinh doanh

  • Tư vấn giải thể Công ty cổ phần, giải thể Công ty TNHH, giải thể Doanh nghiệp tư nhân.
  • Tư vấn chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh.

3. Tư vấn bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ và Dịch vụ hỗ trợ xin Giấy phép.

  • Tư vấn đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;
  • Tư vấn đăng ký Quyền tác giả đối với logo, tác phẩm mỹ thuật…
  • Tư vấn đăng ký Mã số mã vạch, hợp chuẩn, hợp quy.