Email: contact@luatnamduong.vn

Tư vấn Hợp đồng

Công ty Luật Nam Dương cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hợp đồng, soạn thảo hợp đồng, dịch vụ được thực hiện bởi đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm.

Dịch vụ tư vấn hợp đồng của Luật Nam Dương gồm:

  1. Tư vấn lựa chọn các hình thức hợp đồng phù hợp với giao dịch;
  2. Soạn thảo, hoàn thiện hợp đồng;
  3. Rà soát (soạn thảo) hợp đồng/thoả thuận cho khách hàng;
  4. Tư vấn và soạn thảo hợp đồng mẫu;
  5. Đại diện và/hoặc tham gia các khách hàng trong đàm phán và ký kết hợp đồng.