Email: contact@luatnamduong.vn

Tư vấn thành lập Doanh nghiệp

DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP.

Chúng tôi tư vấn, đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục thành lập Doanh nghiệp:

 1. Tư vấn, đại diện đăng ký thành lập Công ty Cổ phần;
 2. Tư vấn, đại diện đăng ký thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên;
 3. Tư vấn, đại diện đăng ký thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên;
 4. Tư vấn, đại diện đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân;
 5. Tư vấn, đại diện đăng ký thành lập Công ty hợp danh;

QUY TRÌNH TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP:

1. TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

 • Tư vấn lựa chọn mô hình tổ chức hoạt động phù hợp;
 • So sánh ưu nhược điểm của từng mô hình doanh nghiệp;
 • Tư vấn về quản lý, điều hành doanh nghiệp.
 • Tư vấn về tài sản góp vốn, tỷ lệ vốn góp và sự liên quan tới quyền điều hành, quyền lợi tài chính trên phần vốn góp.
 • Tư vấn về chuyển nhượng vốn của sáng lập viên;
 • Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến điều hành và hoạt động doanh nghiệp.

2. TƯ VẤN THIẾT LẬP HỒ SƠ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP.

Tư vấn cụ thể các nội dung liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp:

 • Tư vấn lựa chọn tên công ty;
 • Tư vấn cách thức lựa chọn địa chỉ đặt trụ sở;
 • Tư vấn về vốn điều lệ và cơ cấu góp vốn của các sáng lập viên;
 • Tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh và các điều kiện về giấy phép con sau thành lập đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về giấy phép.
 • Tư vấn về chức danh người đại diện theo pháp luật;
 • Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế điều hành doanh nghiệp;
 • Tư vấn hoàn thiện giấy tờ pháp lý của sáng lập viên;

III. ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Luật Nam Dương đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục:

 • Nộp hồ sơ thành lập công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Thực hiện thủ tục khắc con Dấu tròn pháp nhân;
 • Tư vấn công bố mẫu dấu với cơ quan có thẩm quyền.

IV.TƯ VẤN HỒ SƠ PHÁP LÝ SAU KHI DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THÀNH LẬP

Tư vấn giúp doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ pháp lý sau khi công ty được thành lập:

 • Cung cấp mẫu hồ sơ nội bộ cho Doanh nghiệp:
  • Hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (đối với Công ty cổ phần), hồ sơ họp Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn): Gồm họp thường niên, họp bất thường; họp bầu các chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp.
  • Các biểu mẫu Biên bản, quyết định sử dụng trong điều hành doanh nghiệp.
  • Chuẩn hoá Điều lệ Doanh nghiệp;
  • Mẫu sổ đăng ký cổ đông (đối với công ty cổ phần), sổ đăng ký thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn).
  • Giấy chứng nhận góp vốn/sở hữu cổ phần;
  • Mẫu hợp đồng lao động;
  • Mẫu văn bản hiện hành về pháp luật doanh nghiệp, pháp luật lao động…;
 • Hướng dẫn thủ tục đăng ký, kê khai thuế cho doanh nghiệp, gồm có:
  • Hướng dẫn thủ tục kê khai và nộp thuế Môn bài;
  • Hướng dẫn thủ tục kê khai và nộp thuế Giá trị gia tăng;
  • Hướng dẫn thủ tục kê khai và nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp;
  • Hướng dẫn thủ tục phát hành hoá đơn, đăng ký chữ ký điện tử phục vụ kê khai thuế.
  • Giới thiệu đơn vị kế toán để doanh nghiệp thuê kế toán trưởng (nếu có nhu cầu).
 • Nội dung hỗ trợ khác
  • Hướng dẫn đăng ký tên miền, xây dựng hệ thống Website quảng bá cho công ty;
  • Tư vấn quy định về đăng bố cáo hoạt động;
  • Tư vấn đăng ký nhãn hiệu/bản quyền (logo) hàng hoá/dịch vụ
  • Giới thiệu các đối tác uy tín về thiết bị văn phòng, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, kế toán, văn phòng phẩm…
  • Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email).

Nếu Quý vị có nhu cầu thay đổi thành lập Doanh nghiệp, xin vui lòng liên hê với chúng tôi để được tư vấn, thực hiện.

Trân trọng!