Email: contact@luatnamduong.vn

Tư vấn Thay đổi đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Quý khách hàng

Chúng tôi xin giới thiệu tới Quý vị về Dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp.

1. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP.

Các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp:

1.1 Thay đổi tên công ty gồm:

 • Thay đổi tên công ty bằng tiếng Việt;
 • Thay đổi tên công ty bằng tiếng nước ngoài;
 • Thay đổi tên viết tắt.

1.2 Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty gồm:

 • Thay đổi trụ sở trong cùng tỉnh, gồm: thay đổi trụ sở trong cùng quận/huyện và thay đổi trụ sở sang quận/huyện khác.
 • Thay đổi trụ sở sang tỉnh/thành phố khác;

1.3 Thay đổi vốn điều lệ công ty;

1.4 Thay đổi thành viên, cổ đông công ty, gồm:

 • Thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên;
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên;
 • Thay đổi thông tin, cổ phần, cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

1.5 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;

 • Thay đổi Giám đốc/ Tổng giám đốc;
 • Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. PHẠM VI DỊCH VỤ TƯ VẤN THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH:

 • Tư vấn các quy định pháp luật có liên quan đến nội dung thay đổi;
 • Tư vấn, hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Đại diện thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Đại diện tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy xác nhận thay đổi đăng ký kinh doanh.
 • Thực hiện các thủ tục liên quan khác như: Khắc dấu, công bố mẫu dấu (đối với trường hợp phải khắc lại con Dấu); hướng dẫn thủ tục thuế có liên quan…

Nếu Quý vị có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, xin vui lòng liên hê với chúng tôi để được tư vấn, thực hiện.

Trân trọng!