Email: contact@luatnamduong.vn

Tư vấn Xin Giấy phép

Để hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, đại diện xin cấp các loại giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (giấy phép con) liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi đại diện khách hàng trong việc thực hiện xin các loại Giấy phép sau đây:

  1. Đăng ký Hợp chuẩn – Hợp quy sản phẩm Viễn Thông (tại Cục Viễn Thông);
  2. Xin Giấy phép Lao động cho Lao động nước ngoài (tại Hà Nội).
  3. Đăng ký Mã Số – Mã Vạch tại Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường Chất lượng;
  4. Xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, tư vấn cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.